Business Platform Services

Een dag uit het leven van

Uit 't leven van een netwerkarchitect
Zomaar een dag...

Meer weten hoe jouw dag eruit ziet als netwerkarchitect bij Ordina? Lees hieronder een leuk verhaal van een van onze netwerkarchitecten.

Na het begroeten van eenieder en wederom een plaats te hebben gevonden, begin je met het lezen van je interne mail over mogelijke calamiteiten die de afgelopen dag zijn gebeurd. Er staan een paar leuke thema's tussen. De eerste die je opvalt, zijn de escalaties. Een ervan zelfs direct aan jou. Je beoordeelt de prioriteit van deze en beslist direct te antwoorden daar het om een oplevering gaat van een PSA voor een van de vele projecten die er zijn.

In dit geval een innovatieproject daar er gekozen word om nog 1 van de kritische applicaties niet meer op Oracle te hosten maar op SQL, mede ook maar even een LCM-proces en ook maar meteen even de externe toegangen. Vele discussies dus, maar hoogover in de PSA staan deze details nog niet uitgeschreven. De vraag in de mail was echter deze aan te vullen?! Dus communicatiepad volgen en de desbetreffende laten weten dat de details in een HLD/TO pas naar voren dienen te komen en niet in een project waar überhaupt de oplossing nog niet is geformaliseerd. We spreken over functionele argumenten. De tweede mail is een CC naar mij, maar heeft wel "als je letterlijk leest" betrekking op een keuze die je in een meeting had gemaakt over SFTP om dit geheel op de "outsourcing-partij manier en productkeuze" te gaan implementeren.

Dat hierbij dus naar de toekomst gekeken word en dat hier kosten aan zitten en wederom een intern project zal moeten worden die de business projecten zal ophouden, is zorgvuldig met een plan van aanpak gedekt. Je zult dus wederom de business moeten geruststellen dat deze vertraging niet te omzeilen is en dat de generieke planning van meerdere projecten naar achter zal moeten. Deze zullen dus afgevangen moeten worden door een exceptie (initiatie ligt bij jou). Plots komt de manager IT bij je langs met de vraag of een andere applicatie inmiddels doorgang heeft gevonden.

Je geeft aan daar het een interne standaard applicatie is waar jij een PSA en HLD voor gemaakt hebt en inmiddels bij de outsourcing ligt om te implementeren en dat de uren gerequiseerd en toegezegd zijn, alleen dat er nog geen TO ligt waarop gebouwd kan worden. Oh ja dat TO was ook door mij gereviewd omdat je als infra architect ook een soort quality assurance bent voor de business en de functionele managers en beheerders (zij begrijpen nu eenmaal niet wat IT-techniek is, behalve dan de werking van hun applcaties) Je werk bestaat dus vooral uit prognoses/documenteren (vraag business naar techniek) en de controle houden over de processen en building blocks die je zelf van te voren hebt aangenomen.

Meer weten over BPS binnen Ordina? Neem dan eens contact op met Huub van Es, Senior Programma Manager op 06-54766777 of via huub.van.es@ordina.nl