Data Driven

Meer over Analytics

Wij zetten data om naar informatie. Met oplossingen en businessplatforms van onder meer Oracle, Microsoft, Qlik, Salesforce en SAP. Vanuit een duidelijke missie: zorgen dat data een kompas wordt voor zakelijke beslissingen. Voor organisaties binnen de overheid, retail (logistieke) industrie, financiële markt en zorg. Branches die wij begrijpen. Met meer dan 150 dataprofessionals zijn we in de Benelux het grootste bedrijf op het gebied van data analytics & science.

Alles begint bij databronnen
In de digitale wereld gelden dezelfde ongeschreven regels als in de fysieke wereld. Succesvol ondernemen staat of valt met inzicht in processen én kennis over de omgeving van onze klanten. Wij beginnen onze aanpak altijd bij databronnen. Of dit nu sensoren, smartphones en social media zijn óf een mix daarvan; het gaat erom dat wij een digitaal spiegelbeeld van de werkelijkheid creëren. Met oog voor privacy & security.

Van inzicht naar optimalisatie
Vervolgens willen onze klanten nieuwe inzichten vergaren. Om processen te optimaliseren, nieuwe klantbehoeften te spotten of services te verbeteren. Wij analyseren de relevante data(sets) én visualiseren dit. Van relatief eenvoudige rapportages over de processen, het structureren en analyseren van in- en externe datastromen om nieuwe marktkansen in kaart te brengen tot zeer geavanceerde analyses om toekomstig gedrag te voorspellen.

Naar voorschrijvende systemen
En dan is er nog de overtreffende trap: prescriptive analytics. Oftewel, zorgen dat systemen de voorspellingen vertalen naar een concreet stappenplan. Waarbij machine learning, artificial intelligence en deep learning een belangrijke rol spelen. Ook daarvoor kloppen klanten bij ons aan.

Mogelijke samenwerkingsvormen
Wij werken voor onze klanten in meerdere samenwerkingsvormen:

• detachering: wij zetten je in als professional die op korte of langere termijn datadoelen voor klanten realiseren;
• projecten: op basis van de klantvraag, stellen een projectplan op en voeren dat Agile uit met high performance teams, waar jij een onderdeel van bent;
• co-creatie: we creëren samen met de klant een team van dataprofessionals dat aan de slag gaat met best practices.

Intelligent Data Gedreven Organisatie (IDGO)
Wij kunnen onze klanten helpen in de ontwikkeling naar een intelligente data-gedreven organisatie. Dat doen we met onze IDGO-propositie die uit vier deelproposities bestaat:

• Advanced Analytics Competence Center (AACC). Een AACC gebruikt data om voorspellende en voorschrijvende modellen en aanbevelingen te realiseren.
• Dataplatforms. Dataplatforms bevat naast de klassieke data-infrastructuren vooral nieuwe vormen van data-opslag en data-ontsluiting. Hierbij kun je denken aan oplossingen als LinkedData, maar ook aan oplossingen, waarbij we met technologieën als Spark en Kafka platformen bouwen als Lightbend, Cloudera, Hortonworks en Azure
• Datamigratie. Migratie is complex. Of het nu gaat om de introductie van een nieuw pakket, het consolideren van meerdere systemen of nieuwbouw. Ordina is de specialist in datamigratie, data-integratie en datakwaliteit.
• Smart Assset Management SAM). SAM maakt inspectie van bedrijfsmiddelen (assets) op afstand mogelijk. Dit doen we door afwijkingen tussen de beschreven situatie en de daadwerkelijke situatie automatisch te detecteren. SAM combineert technologieën als artificial intelligence, GEO-ICT en ERP-assetmanagement.