Ordina afstudeercampus

Wat is de afstudeercampus

Wat is de afstudeercampus?

Bij Ordina gaan we groei realiseren door onze banden met het onderwijs te versterken en ons te richten op studenten die bij Ordina willen afstuderen. Speciaal voor deze studenten is de afstudeercampus opgericht.

Afstuderen bij Ordina betekent voor de student werken aan een interessante, innovatieve opdracht,  een vaste structuur en goede begeleiding (zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van procesbegeleiding). Binnen de afstudeercampus hebben studenten een eigen werkplek waar ze van maandag t/m vrijdag worden verwacht. Ze krijgen van Ordina een laptop en een telefoon in bruikleen. Ook krijgt iedere student een passende stagevergoeding. Dit alles wordt vastgelegd in een stagecontract. Er zijn in principe twee afstudeer – startmomenten: in februari en in september. Omdat studenten hierdoor veelal in dezelfde fase van hun studie/ afstudeertraject zitten, kunnen ze leren van en met elkaar. De stagiaires houden elkaar op de hoogte van de voortgang van het afstudeerproject middels stand-ups (zo leren ze dus de eerste facetten van de agile werkwijze).
Binnen de campus is er volop ruimte voor het initiëren van gezamenlijke activiteiten.

Met het aanbieden van nuttige afstudeerstages wil Ordina investeren in het ICT-talent van de toekomst en dit talent verbinden aan de eigen organisatie. Voor studenten die met een goede beoordeling een afstudeeropdracht voltooien, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweejarig Ordina Young Professional programma. Een mooie kans met een intensieve introductiefase, vele trainingen, certificeringen, intervisiemomenten en mooie opdrachten.