Werken bij Ordina

Case Testautomatisering

Testautomatisering bij een toonaangevende uitgeverij

Automatiseren cross-browser testen digitale leermiddelen

Vraag

De uitgeverij heeft een grote collectie digitale leermiddelen. In het continue veranderende landschap van browsers, plugins, devices en besturingssystemen is het van belang om de werking van deze leermiddelen te kunnen blijven garanderen.

Ordina heeft de taak gekregen om compatibiliteitstesten op de verschillende browsers en besturingssystemen voor de verschillende leermiddelen uit te voeren en waar nodig de uitgeverij op dit gebied te adviseren. Dit testen gebeurde tot 2014 handmatig, en kende een doorlooptijd van een half jaar vanwege de vele browser/besturingssysteem configuraties. Ordina heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of de doorlooptijd gereduceerd zou kunnen worden door het testen te automatiseren.

Aanpak
Er is gestart met een toolselectie, waarbij uiteindelijk is gekozen voor Ranorex, omdat deze tool een zeer goede crossbrowser ondersteuning bood, en ook het beste voldeed aan de overige wensen en eisen van de uitgeverij. Vervolgens is een pilot uitgevoerd op één van de digitale producten van de uitgeverij.

Resultaat
Er heeft een besparing van 60% in uitvoeringstijd van crossbrowsertesten plaatsgevonden. Na de 4e uitvoering van een automatische crossbrowsertest was de initiële investering terugverdiend. De uitgeverij plukt nu de vruchten van de investering in testautomatisering

Vervolg

Vanwege het succes zijn inmiddels testsets van meerdere applicaties geautomatiseerd en is het doel om dat voor alle ongeveer 25 te testen digitale leermiddelen te doen. De IT afdeling heeft testautomatisering tijdens het ontwikkelproces inmiddels omarmd. De focus van de automatische testen ligt op de functionaliteit van een applicatie. Dit is een win-win situatie omdat deze automatische testen ook direct in verschillende configuraties uitgevoerd kunnen worden. Compatibiliteitsissues komen veel eerder aan het licht. De uitgeverij kan hier direct op acteren in plaats van dat haar klant (leerlingen, studenten, docenten) dit constateert. De kwaliteit van digitale producten wordt beter gewaarborgd en het goede imago van de uitgeverij blijft bestaan. De uitgeverij is recentelijk overgestapt naar een nieuwe buildstraat. Ordina is gevraagd om de bestaande automatische testen te plaatsen in deze buildstraat om zo een volledige Continuous Integration omgeving te realiseren. De weg naar Continuous Deployment is hiermee geopend.

Software testing