ORDINA BLOGT

Zaakgericht, Ingericht

  • 6 februari 2018

Zaakgericht werken

Momenteel is het een hype om als bedrijf ‘Zaakgericht werken’ te omarmen. Maar wat betekent dit nu voor uw  organisatie? Moet u uw ICT-landschap totaal vernieuwen of zijn er tussenoplossingen of stappen die u kunt nemen om toe te werken naar de uiteindelijke ultieme situatie voor uw bedrijf?

Ontdek
Ontdek eerst wat Zaakgericht werken nu eigenlijk is. Begin niet zomaar aan een nieuw avontuur, ga als bedrijf eerst eens informatie halen bij diverse partijen die ‘Zaakgericht werken’ implementeren en bij bedrijven waar ‘Zaakgericht werken’ inmiddels zijn intrede heeft gedaan. Wat betekent dit nu voor u als organisatie? Wat zijn de ervaringen van andere bedrijven?

Een nieuw softwarepakket is niet toereikend
Op dit moment zie ik dat bedrijven vaak eerst een gereedschapskist kopen zonder in te zien welke klus moet worden geklaard. Met andere woorden, wanneer er geschilderd moet worden, heb je niet zoveel aan een hamer en beitel.

‘Zaakgericht werken’ bestaat niet alleen uit het kopen van een nieuw softwarepakket. Er wordt vaak een softwarepakket (of meerdere pakketten) aangeschaft dat op een bepaald gebied de beste keuze lijkt. Maar kijk even iets verder: met welke andere pakketten moet dit nieuwe softwarepakket samenwerken? Welke interfaces zijn benodigd naar eventueel reeds bestaande oplossingen? In welke samenstelling met andere pakketten komt het nieuwe softwarepakket het meest tot zijn recht?

Bij een herinrichting van uw bedrijfsproces speelt ICT een ondersteunende rol. De software moet uw proces ondersteunen. Niet andersom waardoor u gebonden bent aan de mogelijkheden die een pakket biedt. Vaak is een integratie tussen diverse pakketten gewenst om tot een ultieme oplossing te komen voor uw wens.
Kortom met het kopen van alleen software bent u er niet.

Van idee naar Implementatie
Om uw bedrijfsproces optimaal te ondersteunen, is het noodzakelijk dat ICT en bedrijfsproces bij elkaar gebracht worden, waarbij ICT de ondersteunende factor is. Uw bedrijf en het bedrijfsproces staan voorop. Dit betekent dat er geredeneerd moet worden vanuit uw bedrijfsstrategie en uw wensen. Vanuit deze gedachte wordt gekeken hoe we dit bedrijfsproces kunnen vertalen naar een oplossing waarbij we Kennis, Dynamic-Case-management combineren tot een zaakgericht systeem, waarmee u uw klanten optimaal kunt ondersteunen.

Vanuit die combinatie, waarbij we alle gewenste kennis uit uw organisatie bundelen, ontsluiten en deze kennis gebruiken om uw medewerkers te ondersteunen tijdens hun dagelijkse werk, kijken we naar beschikbare ICT-middelen en softwarepakketten. Op dat moment kan er een goede selectie plaats vinden uit de bestaande softwarepakketten waarmee uw bedrijfsproces zo optimaal kan worden ondersteund.

Naast een optimale ondersteuning van uw bedrijfsproces dient ook de organisatie mee te veranderen. Zaakgericht werken betekent dat ook uw medewerkers goed moeten worden begeleid wat er dan van hen wordt verwacht, welke veranderingen er zijn etc. Standaard werk wordt meer geautomatiseerd afgehandeld.

Hierdoor zal het werk dat bij de medewerker wordt neergelegd uitdagender en complexer zijn. De medewerker heeft meer denkwerk, afwisselender werk en zal meer moeten meedenken in het bedrijfsproces en daar onderdeel van zijn.

RulesMatter!
Rulesmatter! helpt klanten om dit proces te stroomlijnen en klanten daarin te ontzorgen. Deze unit van Ordina bestaat uit een team van specialisten die klanten helpen bij het in kaart brengen van het bedrijfsproces, de wensen én de implementatie van zaakgericht werken binnen de organisatie. Onze specialisten helpen tijdens de implementatie niet alleen om de ondersteunde ICT in te richten, maar ondersteunen ook bij de scholing van medewerkers en de verdere voorbereiding van de organisatie op de nieuwe manier van werken.

RulesMatter! heeft inmiddels haar sporen verdiend in Pega, Blueriq en Be-Informed. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om ons team van specialisten te versterken? Neem dan eens contact op en kom met ons in gesprek!

Bas van Ree
 
06-29546339
Bas.van.ree@ordina.nl